Museum Stad Appingedam

De collectie Houwerzijl omvat gereedschappen en producten uit de ambachtelijke koperslagerij en heeft zijn oorsprong in de koperslagerij van de Damster koperslager: P.T. Houwerzijl. Deze collectie is kwalitatief en kwantitatief de meest hoogwaardige in zijn soort in Nederland en is daarom erkend met de A-status in het Deltaplan voor het Cultuurbehoud. De totale collectie verkrijgt zijn waarde doordat de meeste objecten een nauwe relatie hebben met de stad Appingedam en het omringende gebied Fivelingo. Deze collectie is op dit terrein de referentiecollectie (status A) van Nederland, mede gezien de relatie tot de zilversmederij, aangezien aan het zilversmeden het oefenen in koper voorafgaat.

 

sjèm en ko. kwam met het idee een de koppeling te leggen tussen erfgoed (de collectie van Museum Stad Appingedam) en techniekonderwijs, waardoor nieuwe, innovatieve wegen ingeslagen worden voor zowel onderwijs als erfgoedbeherende instelling. Door dit project beoogt het museum, i.s.m. het onderwijs, een leeromgeving te ontwikkelen, waarin kennisoverdracht in het kader van cultureel erfgoed, aan de beoogde doelgroep (VMBO techniek) beter tot stand kan komen. sjèm en ko. schreef vervolgens het projectplan, voor een meerjarig educatief projectprogramma op basis van de Houwerzijlcollectie (de koperslagers van Fivelingo), dat de werktitel kreeg “Koperslagen klinken weer!’

Het project kwam niet tot uitvoering (oplevering project zou medio 2010 zijn).

 

Voorafgaand aan dit project zou sjèm en ko. het museum adviseren bij het ontwikkelen van in informatiebeleidsplan, in het kader van Digitaliseren met Beleid, een subsidieprogramma van Senter Novem.