Cultuurhistorisch Museum Bebinghehoes (Exloo)

In opdracht van het stichtingsbestuur ontwikkelde sjèm en ko. (voorheen jam producing) een richtinggevend tentoonstellingsconcept voor de korte en langere termijn. Voorafgaand daaraan begeleidde sjèm en ko. het bestuur bij het ontwikkelen van een plaatsbepaling: wat is de kerndoelstelling, hoe functioneert het museum als rentmeester en hoe brengt zij samenhang in haar collectie en de presentatie daarvan. De eerste fase van de vernieuwing werd in mei 2006 opgeleverd. Naar het concept van sjèm en ko.werd de nieuwe museuminrichting een combinatie van een zo authentiek mogelijke benadering van het boerenleven. Het onderscheid tussen expositie en boerderij is verdwenen, met de inrichting en het leven van de boerenfamilie in die dagen, is de boerderij zelf het museum geworden.

Aan de hand van informatieve panelen en een hoorspel worden de veranderingen in de landbouw, de rol van de boerin, de oogst en het toenemend gebruik van kunstmest gekoppeld aan wat er op de deel en in de woonkamer te zien is. In de hallenboerderij uit 1722 is het weer gaan leven. De klok is in 1930 stilgezet. De boer is op de deel aan het werk, de boerin doet de was. Een landbouwvoorlichter komt het erf op en de hond slaat aan. Althans, zo lijkt het. Want door de audio-omgeving (het hoorspel) klinkt het er weer als vroeger. En door de verse mest in de potstal stinkt het er ook weer zo.