werkwijze

De algemene werkwijze die doorgaans voor een wat grotere, cq. complexe opdracht gehanteerd wordt, is gebaseerd op een gefaseerde projectstructuur. Per fase worden de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten afgesproken. Een project kan ook wel middels een lump-sum overeenkomst aangenomen worden.

 

Elke opdracht vraagt om maatwerk en een periodiek team van specialisten. sjèm en ko. treedt bij voorkeur op als intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerenden, begeleidt de aanbestedingen van (deel)opdrachten aan daarin gespecialiseerde ondernemingen. Daarbij zorgt gedegen vakkennis en ervaring voor een optimale briefing en planning, waarin kwaliteit en budgetbewuste prijsstelling voorop staan.

 

Tenslotte laten twintig jaar ervaring, waarvan zeven jaar aan de top van ontwerpend Nederland, hun onmiskenbare sporen achter in het werk en de werkwijze van Hanneke Heerema, de oprichtster van sjèm en ko.

sjèm en ko. is in te schakelen door het management van musea, culturele instellingen, overheden en organisaties, voor uiteenlopende vormen van ondersteuning:

  • voor inhoudelijke, gebruikersvriendelijke tentoonstellingen die ook in commerciële zin zijn uitgedacht;
  • voor commercieel onderscheidende producten en diensten;
  • voor creatieve workshops voor management en medewerkers, waardoor zij zinvolle nieuwe inzichten en kennis ontwikkelen over (bijvoorbeeld) een verbeterde interactie tussen mens en informatie;
  • voor opstellen van projectplannen en het aanvragen van projectsubsidies.