De mogelijke inzet

van sjèm en ko. in de vorm van projectmatige, periodieke of structurele ondersteuning

consultancy, trendanalyses, strategische adviezen voor korte of lange termijn

 • opstellen en aanvragen projectsubsidies
 • all-round projectmanagement
 • research, documentatie cq bronnenonderzoek (cultuurhistorisch)
 • planvorming en conceptontwikkeling (inhoud en vorm) identiteitsprogramma’s, museuminrichtingen en tentoonstellingsconcepten
 • ruimtelijke en grafische ontwerpen
 • educatieprogramma’s waarin samenwerking tussen museum en onderwijs een belangrijk onderdeel zijn
 • communicatieplannen/ontwikkeling/implementatie
 • opzetten en uitvoeren van bezoekersonderzoeken
 • kwaliteitszorg
 • subsidie en fondsenverwerving
 • lichtplanontwerp
 • bewegwijzeringen intern en extern
 • aanbestedingen producties en productiebegeleiding (technische) realisatie
 • workshops en seminars
 • ontwikkeling van en ondersteuning bij bijzondere publieksactiviteiten
 • de acquisitie, selectie en verwerving van tentoonstellingen cq concepten van derden
 • het schrijven van begeleidende teksten, verdiepende teksten en catalogi
 • beeldredactie: illustratie en fotografie
 • het ontwerpen en doen uitvoeren van catalogi, posters, hand-outs
 • educatieve programma’s, van lesbrieven tot....
 • advisering, conceptontwikkeling op het terrein van internet, zoals on-line educatie
 • multimedia: audio-omgevingen (hoorspelen en audiotours) en audiovisuele programma’s