schering en inslag

sjèm en ko. verstaat de kunst van het verzamelen en (door)vertellen van verhalen, rond bronnen, objecten en gebeurtenissen. Van verhalen die verbanden zichtbaar maken en tot denken uitdagen.

Eén van de rode lijnen -de schering - in het werk is een professionele belangstelling voor datgene wat mensen beweegt en het uitlichten van de ongeschreven geschiedenis, die waarin het persoonlijke het maatschappelijke raakt. Aan (historische) bronnen, objecten en gebeurtenissen wordt, op basis van onderzoek, een context toegevoegd, een die de voor het publiek nog onzichtbare verbindingen zichtbaar maakt.

Die verhalen zijn eigenlijk al overal om ons heen, als draden die door gebeurtenissen heen en rond voorwerpen gesponnen zijn. Ze kunnen zaken verklaren of nieuwe vraagstukken oproepen. Soms wetenschappelijk onderbouwd en objectief, vaak als overgedragen herinnering uit ons verleden.

Het is ons vak om die zaken, waar mensen mee bezig zijn, te verwoorden en te visualiseren: de inslag. Het bedenken van een vertelraam, de metaforen waardoor op zich losstaande gebeurtenissen zin en samenhang krijgen. Waardoor ordeningen ontstaan die zelf wederom betekenisdrager zijn. Waardoor het gedachtegoed van gisteren via vandaag overgedragen kan worden naar morgen. Om van te genieten en om van te leren.