Berlage in het Noorden

                                            een raadhuis voor Usquert

Dit project kwam in 2011 op eigen initiatief van sjèm en ko. tot stand. In de tentoonstelling en de publicatie wordt het werk van H.P. Berlage in Noord-Nederland belicht, zoals het raadhuis voor Usquert, de stedelijke vernieuwing van de stad Groningen en de villa Huis Heymans.

Het project kende vier onderdelen:

• een tentoonstelling in het gerestaureerde raadhuis van Usquert, met collectie van en ism het Gemeentemuseum Den Haag;

• 'Een raadhuis voor Usquert', een publicatie over het ontstaan van het raadhuis, door prof. dr. Titus M. Eliëns, met foto's van Erik en Petra Hesmerg, ism uitgeverij De Kunst;

• een bijzondere architectuurroute door Usquert, gemaakt met en door kinderen van het dorp, onder begeleiding van BIK kunstenaars, met gebruik van oa QR codes;

• De Berlage Debatten, met een aantal vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en architectuur, ism Platform Gras en Bijzondere Locaties Groningen.

sjèm en ko. bedacht het, deed veel research, wierf de fondsen, maakte de ontwerpen en realiseerde ze. Uiteraard was ook het projectmanagement in handen van sjèm en ko. Het project kwam tot stand in collegiale samenwerking met Titus M. Eliëns.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers uit Usquert, die samen zorg droegen voor de ontvangst van de bezoekers aan hun raadhuis, kon tenslotte de tentoonstelling drie maanden zes dagen in de week open zijn.

Een bijzonder goed geslaagd project, waarvoor in drie maanden tijd 8000 mensen naar het

Noord-Groningse Usquert kwamen.

Met financiële bijdragen van de gemeente Eemsmond, provincie Groningen, LEADER Hoogeland, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Mondriaan Stichting, SNS REAAL Fonds, JeMaintiendrai Fonds, Emmaplein foundation, Scholten&Kammingafonds, Cultuurfonds Rabobank Noord-Groningen.

Een raadhuis voor Usquert, 128 pag. ISBN 978 94 91196 15 7